Yapı İnşaat

Camii Kubbe’nin A’dan Z’ye hizmet çeperine karkas inşaat girmekte. Beton ya da çelik iskelet üzerine oturtulan İslam mabedinin ana hatlarını belirleyen, her ne kadar çeşitli kaplama yöntemleriyle beslense de yegane unsuru karkas yapısıdır.
Bugün ulaştığımız mühendislik bilgisi ve malzeme çeşitliliği bütün geleneksel/modern formların beton ya da çelik karkas iskelet üzerine inşa edilmesine uygun. Ancak kimi camilerde 20-25 metre yüksekliğinde 10-15 metre çapındaki kubbeleri taşıyan ayakların, harimi çevreleyen duvarların, mahfilleri besleyen sütunların cılız görünümü ve dahası her ne kadar yapı teknolojisi açısından sorunsuz sayılsa da geleneksel formlarla bağdaşmamakta. Nispetin yani birimler arasındaki ölçünün daha bu aşamada bozulması kaplama ve tezyin aşamamasında da aşılması gereken onlarca sorunu beraberinde getiriyor.
Camii Kubbe‘nin karkas inşaat aşamasında üzerinde durduğu temel prensipleri var; zemin etüdü, depreme uygunluğu, beton karışım oranlarının doğruluğu, beton ve demir donatı ilişkisi, temel ve çatı yalıtımı, taşıyıcı sistemin yatay yüklere dayanımı ve dahası gibi.