Mermer ve Taş İşi

Kadim Türk İslam sanatlarında geniş bir alanı içine alan dekoratif taş işçiliğinin vücut bulduğu yapılar şüphesiz dün olduğu gibi bugünde camiler. Taş işçiliğimizin anıtsal örneklerini taç kapılarda, mihraplarda, minberlerde, şerefe gövde bağlantıları, çeşme, sebil, sütun başlıklarında, mahfil korkuluklarında ve dahasında görebilmek mümkün. Taç kapılarda ve mihraplarda bulunan mukarnas ise İslâm estetiğini yansıtan en önemli form. Mukarnas geometrik bir tasarımın üçüncü boyuta aktarılmış uygulaması, hem taşıyıcı hem tezyini, hem de statik ve plastik görevleri var. Mukarnas işçiliği, denediği çeşitlemelere göre pek çok durumda üzerinde yer aldığı yapıyı tarihlendiren, yapıya kimlik veren özellikler sunar. Ana malzemesi taş ve mermer olan mukarnas sadece taç kapı ve mihraplarda değil, aynı zamanda minare çıkmalarında da üstün bir form olarak kendine yer bulur. Bugün ülkemizde taş işçiliği geleneksel oyma tekniğinin yanı sıra teknolojiden de destek alıyor. CNC 3D mermer ve granit işleme makinalarıyla taşa istenilen form verilebilmekte.

Camii Kubbe geleneksel el sanatlarının ülkemizde hak ettiği konuma ulaşması adına inşa ettiği İslam mabetlerinde sanatla ilintili tüm öğeleri kullanarak sanatçının varlık mücadelesine ortak oluyor.

Mabet içerisinde ve dışında, minarede, avluda üzerinde kadim sanatların izleri olan taş unsurları, özellikle mermeri hemen hemen her projesinde kullanan Camii Kubbe’nın envanterinde taş ve mermer işlemeciliği yapan birçok usta ismi yer almakta. Anadolu’nun dört bir yanında babadan oğula sanatlarını icra eden, teknoloji ile barışık, yeniliklere açık mermer ve taş ustaları ile Camii Kubbe’nın yakın ilişkisi sadece iş odaklı değil. Camii Kubbe; sanatın gelişimi, malzeme temini ve kalitesi, uygulanan desen ve form dağarcığının genişletilmesi gibi birçok farklı konuda ustalarıyla işbirliği halinde.