Ehil Ekip

Çabamız yeryüzünü güzelleştirme üzerine kurulu. Dünyanın yalın haline koyduğumuz her taş genel ahengi ve tabiatın mükemmel tasarımıyla uyumlu olmalı. Bu titizliği gözetenler için, türü ne olursa olsun bir yapının yeryüzünde işgal ettiği alan, yeryüzünü yaratanın emanetine dönüşmekte.

Bizim için ehline verilmesi emrolunan emanetin özü bu. Öyle ki; biz sıradan binalar değil ibadethane inşa ediyoruz. Hal böyle olunca yaratanın eseri olan yeryüzüne koyacağımız her taşın türü, şekli, tezyini bizim için çok daha önem arz etmekte. Emanet ehil ellerde şekillenmeli, yükselmeli.

Camii Kubbe’nin inşa ettiği her ibadethane yeryüzünü güzelleştirme gayreti aynı zamanda. Bu gayretin her merhalesi ehil ellerle aşılmakta. Camii Kubbe’yi meydana getiren Proje Direktörlüğü, Mimari Tasarım ve Uygulama, Tezyini Sanatlar Atölyesi, İmalat, Mimari ve Tezyini Arşiv gibi birimlerin tüm çalışanları; aldıkları eğitim, saha ve proje deneyimleri ile emanetin bilincinde ehil eller.